สถิติ
เปิดเมื่อ30/05/2017
อัพเดท21/09/2017
ผู้เข้าชม275
แสดงหน้า534
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
AdsOne.com

ข่าวสาร

สสส.จับมือ 9มรภ.พัฒนาทักษะอ่าน-เขียนเด็กประถม
สสส.ร่วมมือ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎ พัฒนาทักษะอ่านออก-เขียนได้ ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ในกว่า200 โรงเรียน หลังพบเด็กไทย 83% สอบตกการอ่าน เผชิญโจทย์ท้าทายทักษะความรอบรู้ทางสุขภาวะจากโรคทางพฤติกรรม
พุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 17.12 น.

วันนี้(20 ก.ย.)ที่ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) 9 แห่ง จัดงาน “สานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ทักษะการอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ แต่จากสถานการณ์การอ่านของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งจากการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ  PISA ปี 2015 พบว่า นักเรียนไทยอายุ 15 ปี ส่วนใหญ่สอบตกวิชาการอ่าน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 2 หรือต่ำกว่าถึง 83% นอกจากนี้ยังพบความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้จากทักษะการอ่าน คือนักเรียนกรุงเทพฯและปริมณฑลมีคะแนนสูงกว่านักเรียนพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะภาคที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ภาคอีสานตอนล่างมากกว่าครึ่งระดับ หรือ เท่ากับการเรียนรู้ที่ต่างกันเกือบหนึ่งปี  

“ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะเป็นทักษะที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี เพราะโรคที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ 2 ใน 3 มาจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม สสส.จึงร่วมกับมรภ. 9 แห่ง ประกอบด้วย มรภ.อุตรดิตถ์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี เลย มหาสารคาม พระนคร ยะลา และพิบูลสงคราม พัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ กว่า 200โรงเรียนในทุกภูมิภาค”ดร.สุปรีดากล่าว
  
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมรภ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า มรภ.มีจุดเน้นสำคัญคือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความร่วมมือครั้งนี้ มรภ.มีฐานะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการอ่านเขียน และความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่นักเรียน โดยจะเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเขียนของเด็ก
 

y

อ่าน y ครั้ง
y...